مرکز فرهنگی پل سرخ با برگزاری نمایشگاهی پنج روزه از روز جهانی کتاب استقبال نمود.

456

نام گذاری این نمایشگاه به “کتاب صلح” اشاره به اهمیت صلح بر روند کتاب خوانی دارد.
آنان دو ضرورت مهم جامعه افغانستان را با نام گذاری این نمایشگاه به عرضه گذاشته اند و خواسته شان جامعه ای به دور از دغدغه‌ی جنگ و خون است.
ایام پنج روزه این نمایشگاه به حمایت از مسایل فرهنگی اجتماعی همچون حقوق بشر، آزادی بیان، حمایت از دستاوردهای بیست ساله زنان و … می باشد.
02

03
علی یعقوبی یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه می گوید: برگزاری این گونه نمایشگاه ها باعث ترویج فرهنگ کتابخوانی است و همچون فراخوانی عمومی توجه افرادی که اهل مطالعه نیستند را جلب میکند و آنها را به جمع کتابخوانان اضافه می کند.
بانو آویژه می گوید: دلیل برگزاری این نمایشگاه کم رنگ شدن فرهنگ کتابخوانی در جامعه می باشد و ایجاد مراکز فرهنگی یکی از نیازهای مهم جامعه می باشد و مرکز فرهنگی پل سرخ اولین مرکزی است که نمایشگاه کتاب را برای بزرگداشت از روز جهانی کتاب برگزار می کند.
آمار بازدیدکنندگان رضایت برگزار کنندگان را به همراه داشت و آنان در روز دوم نمایشگاه شادی شان را از استقبال مردم ابراز نمودند.

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید