7 اسد، روز بیرق ملی؛ احترام به باورها، هویت و آزادی یک ملت

422

حکومت افغانستان روز 7 اسد را به عنوان روز ملی بیرق نامگذاری و اعلام کرده است. .

روز ملی بیرق” فرصتی را فراهم می سازد تا همه مردم کشور خود را در زیر چتر کلان به نام کشور و ملت ببینند و اذعان کنند که همه هویت‌ها، باورها و فرهنگ‌های فروملی در نهایت به یک هویت کلان دیگر به نام ملت- دولت تبدیل می شود که آن هویت، نشان وحدت و همبستگی، غرور، سرفرازی، آزادگی، افتخار، استقلال و حاکمیت ملی است.

بیرق ملی در واقع این مفاهیم ملی را در نقش‌ها، رنگ‌ها و نشانه‌های خود در تمام سال و در سراسر دنیا برجسته می سازد. ما اگر به این مفاهیم آشنا نباشیم و به آن‌ها باور نداشته باشیم؛ باید بفهمیم که معنا و فلسفه وجودی بیرق را نیز نفهمیده ایم. احترام صرف و نمایشی از بیرق کارساز نیست؛ احترام به بیرق زمانی معنای واقعی خود را پیدا می کند که به تمام تاریخ، مفاهیم و هویت ملی که در رنگ‌ها و نشانه‌های بیرق گنجانیده شده، باور و اعتقاد داشته باشیم.

بیرق ملی از یک طرف نشان دهنده تفکرملی، اندیشه ملی، تاریخ، فرهنگ و هویت ملی است و از جانب دیگر آمال و آرزوهای ملی را در چشم انداز روشن‌تر به نمایش می گذارد؛ پس بیرق دارای معنای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که ویژگی‌های جمعی مردم را در ابعاد مختلف نشان می دهد.

ما وقتی از روز ملی بیرق به شکل واقعی تجلیل می توانیم که زیرساخت‌های مادی و معنوی پیوند دهنده ساختارهای قومی و قبیله‌ای را به وجود بیاوریم و احساس تعلق خود را به ملت-شهروند و واحد جغرافیایی به نام افغانستان برجسته‌تر و قوی‌تر بسازیم.

روز بیرق ملی؛ احترام به باورها، هویت و آزادی یک ملت

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید