کمپین شبکه های اجتماعی برای کمک به شاگردان مکتب سیدالشهداء

265

حمله دهشت انگیز 18 ثور برای مردم افغانستان و جهانیان تکان دهنده بود،دشمن بی دفاع ترین و معصوم ترین افراد را مورد حمله قرار داد،کودکان و نوجوانانی که به جای تفنگ قلم و کتابچه به دست داشتند و کاری به جنگ و مخاصمات سیاسی نداشتند.

این حادثه همگان را به بهت و شوکی عمیق فرو برد ولی بسیاری از کاربران در صفحات اجتماعی گریه و شیون را راه حل مبارزه با این جنایت ندانسته و خواستار راه اندازی کمپین کمک به زخمیان و خانواده شهدا شدند.

بعد از راه افتادن این کمپین اشخاصی تامین کتاب شاگردان مکتب سیدالشهدا را به عهده گرفتند.افرادی به عنوان معلم حاضر به همکاری شدند،بعضی از مکاتب از بورسیه های رایگان برای شاگردان مکتب سیدالشهدا سخن گفتند و عده ای هزینه لباس و مصارف مکتب دانش آموزان را به عهده گرفتند .

این کمپین ها هم چنان ادامه دارد و اشخاصی که از این حادثه متاثر گردیده اند و توان کمک به خانواده شهدا و زخمیان را دارند می توانند به این کمپین بپیوندند و مسوولیت انسانی و شهروندی خویش را نسبت به هموطن خود ادا کنند .

نوشتن نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید