پرچمِ نیمه برافراشتۀ اتحادیه اروپا به مناسبت عزای عمومی افغانستان

263

جهان در سوگ کابل می گرید و امروز در سرتاسر افغانستان عزای عمومی است. پرچم کشور به احترام قربانیان لوگر و کابل به شکل نیمه برافراشته در آمده است. و در ادارات دولتی مراسم فاتحه خوانی برگزارمی گردد.

بسیاری از سفارت ها،سازمان ملل و نهادهای مختلف با مردم افغانستان غم شریکی نموده اند .امروز اتحادیه اروپا به رسم همبستگی با مردم افغانستان پرچمش را پایین آورد و به قربانیان حوادث اخیر احترام نمود .

سارا رضایی

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید