فراغت ۴۰ تن از خبرنگاران از کارگاه آموزشی خبرنگاری

93
فراغت 40 تن از کارگاه خبرنگاری
کارگاه خبرنگاری

نوشتن نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید