دیوارِ همدردی

232

نهاد هنر سالار در کابل تصویری به روی دیوار کشید و در صفحه رسمی شان این چنین نوشت :”به پاس و یاد بود همه قربانیان معصوم و بی گناۀ که در انفجار، انتحار، سوقصد وترورهای هدفمند جان های شیرین شان را ازدست داده اند، این نقاشی ازسوی نهاد هنرسالار با حضور و سهمگیری شهروندان، مسوولین دولتی، شاروال کابل، هنرمندان، سربازان و مدافعین وطن، در قلب کابل اجرا شد.
بگذار به یاد داشته باشیم که افغانها با قیمت زندگی شان چی راه دشوار رسیدن به ختم این جنگ بی معنی، آتش بس دایمی، صلح پایدار و اعمار کشور را چگونه می پیمایند”.

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید