1 ثور 1403

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

برف زمستانی و بازی‌های برفی آب شده

برف زمستانی کابل را سپیدپوش کرد. در گذشته با باریدن برف زمستانی، بازی‌های برفی نیز شروع می‌شد. چند نوع بازی با برف در مناطق مختلف افغانستان رواج داشت؛ برف‌جنگی، لخشک و برفک از جمله بازی‌های تفریحی ایام زمستان بود.

لخشک: لخشک در مناطق مختلف به نام‌های گوناگون یاد ‌می‌شود. در کابل یخمالک ‌می‌گویند. لخشک زمانی صورت ‌می‌گرفت که برف‌باری بند ‌می‌شد و آفتاب روی برف‌ها، آن را به سرجه تبدیل ‌می‌کرد. بچه‌ها وقتی از خواب صبحگاهی بیدار ‌می‌شدند، پس از نوش‌جان کردن چای صبح، راهی تپه ‌می‌شدند. گاهی به صورت فردی و گاهی دو سه نفره باهم لخشک ‌می‌زدند. این بازی تا وقتی ادامه می‌یافت که هوا سرد ‌می‌شد یا خسته ‌می‌شدند.

لخشک

پاغنده‌جنگی یا برف‌جنگی: پاغنده جنگی به این صورت بود که دو فرد برف را کلوله ‌می‌کردند و نوک آن را به سنگ ‌می‌ساییدند تا خوب تیز شود. بعد مثل تخم‌جنگی باهم پاغنده را جنگ ‌می‌دادند. هرکدام برنده ‌می‌شد، با افتخار خود را قهرمان ‌می‌خواند.

برف‌جنگی: در برف‌جنگی کودکان به دو گروه تقسیم ‌می‌شدند. هرگروه در فاصله‌ی نه‎چندان دورازهمدیگر قرار ‌می‌گرفتند. بعد شروع به زدن همدیگر با کلوله‌های برف ‌می‌کردند. این جنگ برفی تا زمانی ادامه داشت که هردو طرف خسته ‌می‌شدند و دست از زدن همدیگر بر‌می‌داشتند. گاهی کلان‌سال‌ها نیز در برف‌جنگی شرکت ‌می‌کردند.

برفک: یکی از رسم‌های معمول در میان مردم مناطق روستایی «برفک» بود که اکنون نیز کم و بیش رواج دارد. وقتی اولین برف زمستانی زمین را سپیدپوش ‌می‌کرد، گاه یک شخص و گاه چند نفر به صورت مشترک نامه‌ای را ‌می‌نوشت و به یکی از دوستان خود ‌می‌فرستادند. این نامه حاوی تبریکی برف نو و شرایط مهانی بود. نویسنده ضمن تبریک گفتن برف نو، به جانب مقابل اعلام ‌می‌کرد که اگر برفک را بردم، باید آماده مهمانی دادن باشی. ممکن بود در این مهمانی یک نفر باشد و یا چند نفر. اگر طرف متوجه برفک نمی‌شد، مهمانی را باخته بود و اگر متوجه ‌می‌شد، طرف را دستگیر و رویش را با ذغال سیاه ‌می‌کرد و به خانه اش ‌برمی‌گرداند. نویسندگان نامه چون در بردن برفک شکست خورده بود، باید خود مهمانی را به طرف مقابل ‌می‌پرداختند. این رسم فعلاً در بسیاری از مناطق از بین رفته و یا بسیار کمرنگ شده است.

آدمک برفی: از بازی‌های دیگر ایام زمستان ساختن آدمک برفی و یا شیر و حیوانات دیگر است. کودکان با مجرد گرم شدن هوا و دمیدن آفتاب به روی برف‌ها، از خانه‌های شان بیرون می‌شوند و برای شان آدمک برفی و شیرو پلنگ می‌سازند

اسکی: از دیگر بازی‌های رسمی اسکی روی برف است. در چندسال اخیر در مناطق برفگیر، رواج عام یافته است. دختران و پسران به عنوان یک بازی از آن استقبال می‌کنند و باهم به مسابقه می‌پردازند.

فریاد

لینک کوتاه:​ https://farhangpress.af/?p=4573

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات