خانه برچسب ها چله هزارگیُ یلدا، شریعتی سحر

برچسب: چله هزارگیُ یلدا، شریعتی سحر

چله (یلدا)ی هزارگی

تقسيم‌بندي‌ ‏فصل‏‌ها‌ ‏در ‏تقویم ‏هزارگی ‏به‌ ‏دوره‌هاي‌ ‏زماني‌ ‏مختلف‌ ‏مانند: ‏دوره‌هاي‌ ‏چهل‌روزه‌ ‏و ‏بيست‌روزه‌، ‏به ‏عنوان‌ ‏چله‌ی‌ ‏بزرگ‌ ‏و ‏چله‌ی ‏كوچك (خرد ‏و ‏خردک)‌ ‏مشخص‌ ‏مي‌شوند، ‏که ‏ريشه‌ ‏در ‏شدت‌ ‏گرما ‏يا ‏سرما ‏در ‏فصل ‏های‌ ‏سال‌ ‏دارند که همواره با «پیچیش» همراه است.

پر بازدیدترین ها

مطالب پیشنهادی