خانه برچسب ها نیمه برافراشته

برچسب: نیمه برافراشته

نیمه برافراشته

پرچمِ نیمه برافراشتۀ اتحادیه اروپا به مناسبت عزای عمومی افغانستان

جهان در سوگ کابل می گرید و امروز در سرتاسر افغانستان عزای عمومی است. پرچم کشور به احترام قربانیان لوگر و کابل به شکل...