خانه برچسب ها سرچشمه

برچسب: سرچشمه

سرچشمه

درۀ سرچشمه میدان وردک

دره سرچشمه میدان وردک

رسم و رواج عید در منطقه سرچشمه میدان وردک

رسم و رواج عید در منطقه سرچشمه میدان وردک

تغییر رسم و رواج عروسی در منطقه سرچشمه ولسوالی جلریز میدان...

رسم و رواج عروسی در مناطق مختلف افغانستان به شیوه‌های گوناگون اجرا ‌می‌شود. این رسم و رواج‌ها طی دو دهه‌ی اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. منطقه سرچشمه ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک یکی از مناطق افغانستان است که رواج‌های عروسی در آن‌جا تغییرات چشمگیری یافته است.