1 ثور 1403

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

وزارت معارف با نشر اعلامیه‌ای، گفته است که از دختران صنف دوازدهم به تاریخ ۱۶ قوس، به مدت سه ساعت امتحان اخذ گردیده و آن‌ها ارتقا داده می‌شوند.

در اعلامیه این وزارت آمده که از دختران صنف دوازدهم مناطق سردسیر و بسیار سرد به تاریخ ۱۶ قوس در مدت یک‌روز در سه ساعت امتحان گرفته می‌شود.

همچنین در این اعلامیه گفته شده که دانش‌آموزان مکلف‌اند که ساعت ۸ صبح در امتحان حاضر باشند و امتحان تا ساعت یک بعد از ظهر ختم خواهد شد.

در این امتحان حدود ۱۴۰ سؤال از تمام مضامين صنف دوازدهم، طرح شده که شامل چهارجوابه، صحیح و غلط و خانه‌خالی است.

این در حالی‌ است که بیش از ۱۶ ماه می‌شود که دروازه مکاتب به روی دختران صنف شش به بالا بسته است.

***

متن طرزالعمل امتحانات

طرزالعمل امتحانات سالانهد ولتی و خصوصی بخش اناث از بابت سال تعلیمی ۱۴۰۱

طرز العمل امتحانات سالانه دولتی وخصوصی بخش اناث ولایات سرد سیر و بسیار سرد سال تعلیمی ۱۴۰۱/۱۴۴۴

بر اساس فیصله نهایی اعضای رهبری وزارت معارف کشور چنین نگاشته شده است:

در نظر گرفته شده است که امتحان سالانه دانش‌آموزان صنوف دوازدهم بخش اناث مکاتب خصوصی ودولتی در ولایات سردسیر و بسیار سرد در مدت یک‌روز گرفته شود.

برای تطبیق این فیصله در روشنایی پالیسی‌های امارت اسلامی افغانستان معینیت تعلیم وتربیه طرزالعمل آتی را آماده نموده است.

شرایط و تاریخ امتحانات:

۱: امتحانات مذکور از تاریخ ۹/۱۶/۱۴۰۱مطابق ۵/۱۲/ ۱۴۴۴هجری قمری در تمام مکاتب خصوصی و دولتی کشور به روز چهارشنبه آغاز گردد.

۲: امتحانات ساعت ۸صبح آغاز و ساعت ۱بعد از ظهر ختم گردد.

۳: شاگردان غیرحاضر در روز امتحان محروم محسوب می‌گردند.

۴: شاگردان صنوف دوازدهم بخش اناث مکاتب دولتی و خصوصی ولایات سردسیر و بسیار سرد سال گذشته که به صنف یازدهم کامیاب شده باشند و در روز امتحان سال تعلیمی ۱۰۴۱/۱۴۴۴حاضر شوند در امتحان شامل شده می‌توانند.

۵: اشتراک کنندگان آزمون مکلف‌اند که هر روز ساعت ۹صبح به مکاتب خود حاضر، تذکره اصلی به همراه فتوکپی آن را همراه خود داشته باشند تا این که از طرف مدیران و نگران صاحبان مربوطه شناسایی و نام‌های شان را راجستر، و پروسه حاضری را تکمیل نمایند.

شکل و محتوای امتحانات:

۱: امتحان به شکل تحریری اخذ گردد.

۲: امتحان(۱۴۰)سؤال داشته و تمام مضامین نصاب تعلیمی معارف شامل می‌باشد. برای اخذ این امتحان ریاست تعلیمات اساسی و ثانوی میکانیزم خاص و ویژه را ایجاد می‌کند که به گونه مصون سؤالات فوق به تمام مکاتب ولایات و ولسوالی‌ها فرستاده می‌شود.

مراقبت-تطبیق ومدیریت امتحانات:

به هدف تطبیق-مراقبت و مدیریت امتحانات، کمیته خاص به سرپرستی معین تعلیم و تربیه، معین تعلیمات اسلامی، رؤسای تعلیمات اساسی و ثانوی، تعلیمات خصوصی، رئیس معارف کابل، رئیس و نمایندگان ارشد معینیت و کارشناسان ارشد مسلکی مربوط ایجاد می‌گردد.

در ولایات به هدف تطبیق-مراقبت و مدیریت کمیته‌های امتحانات، به سرپرستی رئیس معارف، آمرین تعلیمات عمومی، اسلامی و اعضای نظارت و در ولسوالی‌ها و حوزه‌های تعلیمی به سرپرستی آمرین معارف و اعضای نظارت تعلیمی ایجاد می‌گردد.

کاپی

لینک کوتاه:​ https://farhangpress.af/?p=4276

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات