حشر مردمی برای پاک سازی شهر کابل

24

باشندگان ناحیه بیستم شهرکابل در یک حشر عمومی ساحۀ مربوطۀ شان را از وجود زباله ها پاک کاری کردند.

در این حشر تنظیفی شماری از مسئولان این ناحیه نیز  حضور داشتند.

حشر یکی از رسم هایی است که در ریشه تاریخی در فرهنگ قدیم مردم افغانستان است. مردم به این وسیله همدیگر را یاری می رساند و کاری را که یک نفر از عهدۀ آن برآمده نمی تواند، به صورت جمعی آن را انجام می‌دهند.

به نقل از باختر، در این حشر، باشندگان محل زباله‌ها را از ساحه بازار چهارآسیاب و ساحات همجوار آن جمع آوری  کرده توسط وسایط شاروالی کابل به نقاط مشخص دیگر انتقال شدند.

خبرهای مرتبط

مردم بامیان در آستانۀ عید قربان حشر عمومی راه اندازی کردند

ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

نوشتن نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید